News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........

Labour Market Info. System

The establishment of Labor Management Information System (LMIS) and Employment Service Center (ESC) attempted through DOL has been delayed. However, three ESCs, at Labour Office Dhangadhi, Kathmandu and Biratnagar, have been established to carry out the Labour management information functions under DOL. DOL has now been split into two departments and the task of establishing LMIS and ESCs has been moved to this new Department of Labour (DOL).

Besides these three ESCs, DOL has established 14 Employment Information Centers (EICs), one in each zone, as follows.

1. Labour Office Mechi, Jhapa

2. labour Office Koshi, Biratnagar

3. Labour Office Janakpur

4. Labour Office Hetauda

5. Labour Office Kathmandu

6. Labour Office Pokhara

7. Labour Office Butwal

8. Labour Office Nepalganj

9. Labour Office Dhangadhi

10. Vocational and Skill Development Training Centre, Parbat

11. Vocational and Skill Development Training Centre, Dang

12. Vocational and Skill Development Training Centre

13. Employment Information Centre, Gaighat, Udayapur

14. Employment Information Centre, JumlaKrishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088