News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 1-20 of 24 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersपरीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फारामDownload
2policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
3policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
4regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
5regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
6regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
7regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
8regulationबोनस नियमावलीDownload
9regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
10policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
11othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
12othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
13othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
14othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
15othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
16journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
17directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
18directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
19directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
20actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088