Showing 21-30 of 30 items.
#TypeTitleDownload
  
21actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
22policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
23directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
24directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
25othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
26othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
27othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
28othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
29actsश्रम ऐन, २०४८Download
30actsश्रम ऐन, २०७४Download


Arjun Prasad Bhattarai
Arjun Prasad Bhattarai
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Bipin Rajbhandari
Bipin Rajbhandari
DDG
info@dolos.gov.np
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Sita Dawadi
Sita Dawadi
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088