Showing 1-20 of 20 items.
#TypeTitleDownload
  
1regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
2regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
3regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
4regulationबोनस नियमावलीDownload
5regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
6policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
7othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
8othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
9othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
10othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
11othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
12journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
13directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
14directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
15directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
16actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
17actsबोनस ऐन, २०३०Download
18actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
19actsश्रम ऐन, २०४८Download
20actsश्रम ऐन, २०७४Download


Sanat K.C.
Sanat K.C.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
Prem Kumar Singh
Prem Kumar Singh
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Dipak K.C.
Dipak K.C.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117