Showing 1-20 of 24 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersपरीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फारामDownload
2policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
3policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
4regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
5othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
6directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
7directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
8othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
9actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
10regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
11actsबोनस ऐन, २०३०Download
12regulationबोनस नियमावलीDownload
13regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
14policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
15actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
16regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
17directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
18othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
19journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
20othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088