Showing 1-20 of 21 items.
#TypeTitleDownload
  
1regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
2othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
3directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
4directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
5othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
6actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
7regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
8actsबोनस ऐन, २०३०Download
9regulationबोनस नियमावलीDownload
10regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
11policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
12actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
13regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
14directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
15othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
16journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
17othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
18regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
19othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
20actsश्रम ऐन, २०४८Download


Sanat K.C.
Sanat K.C.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
Prem Kumar Singh
Prem Kumar Singh
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Dipak K.C.
Dipak K.C.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117