Showing 1-20 of 23 items.
#TypeTitleDownload
  
1policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
2policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
3regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
4othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
5directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
6directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
7othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
8actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
9regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
10actsबोनस ऐन, २०३०Download
11regulationबोनस नियमावलीDownload
12regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
13policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
14actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
15regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
16directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
17othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
18journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
19othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
20regulationश्रम नियमावली -२०७५Download


Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790194
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Jiwan Kumar Rai
Jiwan Kumar Rai
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088