HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety
News
सनाखतकोलागि उपस्थित हुने सम्वन्धमा। श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवम् गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न - श्रमाधा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु श्रमाधान कल सेन्टर तथा यस सँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सामाग्रीको QR Code १३५औं अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस(मे दिवास,२०२४)को नारा "मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान" न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रम ऐन कार्यान्वयन बारे। श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा दररेटको विवरण सम्बन्धमा सूचना । २०८० साउन १ गते देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक सम्वन्धी सूचना । श्रम सम्वन्धी कानूनको पालना सम्वन्धी सूचना।
Showing 1-20 of 55 items.
#TitleYearMonthDownload
  
1Monthly Progress report of Month Srawan 20762076SrawanDownload
2Monthly Progress report of Month Bhadra 20762076BhadraDownload
3Monthly Progress report of Month Aswin 20762076AswinDownload
4Monthly Progress report of Month Kartik 20762076KartiksDownload
5Monthly Progress report of Month Mangshir 20762076MangshirDownload
6Monthly Progress report of Month Poush 20762076PoushDownload
7Monthly Progress report of Month Magh 20762076MaghDownload
8 Monthly Progress report of Month Falgun 20762076FalgunDownload
9Monthly Progress report of Month Chaitra 20762076ChaitraDownload
10Monthly Progress report of Month Baishak 20772077BaisakhDownload
11Monthly Progress report of Month Jestha 20772077JesthaDownload
12Monthly Progress report of Month Ashar 20772077AshadDownload
13Monthly Progress report of Month Shrawan 20772077SrawanDownload
14Monthly Progress report of Month Bhadra 20772077BhadraDownload
15Monthly Progress report of Month Aswin 20772077AswinDownload
16Monthly Progress report of Month Kartik 20772077KartiksDownload
17Monthly Progress report of Month Mangshir 20772077MangshirDownload
18Monthly Progress report of Month Poush 20772077PoushDownload
19Monthly Progress report of Month Magh 20772077MaghDownload
20Monthly Progress report of Month Falgun 20772077FalgunDownload


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088