News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 1-20 of 38 items.
#TitleYearMonthDownload
  
1Monthly Progress report of Month Srawan 20762076SrawanDownload
2Monthly Progress report of Month Bhadra 20762076BhadraDownload
3Monthly Progress report of Month Aswin 20762076AswinDownload
4Monthly Progress report of Month Kartik 20762076KartiksDownload
5Monthly Progress report of Month Mangshir 20762076MangshirDownload
6Monthly Progress report of Month Poush 20762076PoushDownload
7Monthly Progress report of Month Magh 20762076MaghDownload
8 Monthly Progress report of Month Falgun 20762076FalgunDownload
9Monthly Progress report of Month Chaitra 20762076ChaitraDownload
10Monthly Progress report of Month Baishak 20772077BaisakhDownload
11Monthly Progress report of Month Jestha 20772077JesthaDownload
12Monthly Progress report of Month Ashar 20772077AshadDownload
13Monthly Progress report of Month Shrawan 20772077SrawanDownload
14Monthly Progress report of Month Bhadra 20772077BhadraDownload
15Monthly Progress report of Month Aswin 20772077AswinDownload
16Monthly Progress report of Month Kartik 20772077KartiksDownload
17Monthly Progress report of Month Mangshir 20772077MangshirDownload
18Monthly Progress report of Month Poush 20772077PoushDownload
19Monthly Progress report of Month Magh 20772077MaghDownload
20Monthly Progress report of Month Falgun 20772077FalgunDownload


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088