News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 21-38 of 38 items.
#TitleYearMonthDownload
  
21Monthly Progress report of Month Chaitra 20772077ChaitraDownload
22Monthly Progress report of Month Baisakh 20782078BaisakhDownload
23Monthly Progress report of Month Jestha 20782078JesthaDownload
24Monthly Progress report of Month Ashad 20782078AshadDownload
25Monthly Progress report of Month Srawan 20782078SrawanDownload
26Monthly Progress report of Month Bhadra 20782078BhadraDownload
27Monthly Progress report of Month Aswin 20782078AswinDownload
28Monthly Progress report of Month Kartik 20782078KartiksDownload
29Monthly Progress report of Month Mangsir 20782078MangshirDownload
30Monthly Progress report of Month Poush 20782078PoushDownload
31Monthly Progress report of Month Magh 20782078MaghDownload
32Monthly Progress report of Month Magh 20782078FalgunDownload
33Monthly Progress report of Month Chaitra 20782078ChaitraDownload
34Monthly Progress report of Month Baishakh 20792079BaisakhDownload
35Monthly Progress report of Month Jestha 20792079JesthaDownload
36Monthly Progress report of Month Ashar 20792079AshadDownload
37Monthly Progress report of Month shrawan 20792079SrawanDownload
38Monthly Progress report of Month Bhadra 2079BhadraDownload


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088