News:
ट्रेड यूनियन संघ/ मगासंघ दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना । यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 1-20 of 36 items.
#TitleYearMonthDownload
  
1Monthly Progress report of Month Srawan 20762076SrawanDownload
2Monthly Progress report of Month Srawan 20782078SrawanDownload
3Monthly Progress report of Month Shrawan 20772077SrawanDownload
4Monthly Progress report of Month Poush 20782078PoushDownload
5Monthly Progress report of Month Poush 20772077PoushDownload
6Monthly Progress report of Month Poush 20762076PoushDownload
7Monthly Progress report of Month Mangsir 20782078MangshirDownload
8Monthly Progress report of Month Mangshir 20772077MangshirDownload
9Monthly Progress report of Month Mangshir 20762076MangshirDownload
10Monthly Progress report of Month Magh 20782078MaghDownload
11Monthly Progress report of Month Magh 20782078FalgunDownload
12Monthly Progress report of Month Magh 20772077MaghDownload
13Monthly Progress report of Month Magh 20762076MaghDownload
14Monthly Progress report of Month Kartik 20782078KartiksDownload
15Monthly Progress report of Month Kartik 20772077KartiksDownload
16Monthly Progress report of Month Kartik 20762076KartiksDownload
17Monthly Progress report of Month Jestha 20792079JesthaDownload
18Monthly Progress report of Month Jestha 20782078JesthaDownload
19Monthly Progress report of Month Jestha 20772077JesthaDownload
20Monthly Progress report of Month Falgun 20772077FalgunDownload


Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790194
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088