News:
ट्रेड यूनियन संघ/ मगासंघ दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना । यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 21-36 of 36 items.
#TitleYearMonthDownload
  
21Monthly Progress report of Month Jestha 20792079JesthaDownload
22Monthly Progress report of Month Kartik 20762076KartiksDownload
23Monthly Progress report of Month Kartik 20772077KartiksDownload
24Monthly Progress report of Month Kartik 20782078KartiksDownload
25Monthly Progress report of Month Magh 20762076MaghDownload
26Monthly Progress report of Month Magh 20772077MaghDownload
27Monthly Progress report of Month Magh 20782078MaghDownload
28Monthly Progress report of Month Mangshir 20762076MangshirDownload
29Monthly Progress report of Month Mangshir 20772077MangshirDownload
30Monthly Progress report of Month Mangsir 20782078MangshirDownload
31Monthly Progress report of Month Poush 20762076PoushDownload
32Monthly Progress report of Month Poush 20772077PoushDownload
33Monthly Progress report of Month Poush 20782078PoushDownload
34Monthly Progress report of Month Srawan 20762076SrawanDownload
35Monthly Progress report of Month Shrawan 20772077SrawanDownload
36Monthly Progress report of Month Srawan 20782078SrawanDownload


Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790194
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088