ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरण/ नाम परिवर्तनको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2021-11-29

View More

ट्रेड युनियन दर्ताको लागी उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

2021-11-19

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2021-10-18

View More

गैरनेपाली नागरिकहरुको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना

2021-09-12

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरण/ नाम परिवर्तन/ विधान संशोधनको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2021-07-01

View More


.
.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
.
.
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
.
.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117