खरिद सम्झौता गरिएको सूचना ।

2023-02-27

View More

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2023-02-18

View More

घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

2023-02-14

View More

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचना

2023-02-08

View More

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ले सम्वन्धी सूचना ।

2023-01-30

View More


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088