HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety


ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2024-04-19

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2024-03-20

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरण दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2024-02-18

View More

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्यवानको सूचना

2024-01-12

View More

न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रम ऐन कार्यान्वयन बारे।

2024-01-11

View More


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088