HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety


ट्रेड यूनियन नविकरण सम्वन्धी सूचना

2021-02-08

View More

गुनासो सम्वन्धी सूचना ।

2021-01-20

View More

ट्रेड युनियन नियमावली संसोधन सम्वन्धमा ।

2021-02-07

View More

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र हेरफेर सम्वन्धमा ।

2021-02-01

View More

गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रम स्विकृतिकाे लागि अन्तरवार्तामा उपस्थित हुने सम्वन्धी सूचना ।

2020-01-10

View More


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088