HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety


ट्रेड यूनियन दर्ता नविकरण सम्वन्धी सूचना

2020-12-30

View More

आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि थप सम्वन्धमा ।

2020-12-13

View More

गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रम ईजाजतको अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना ।

2020-11-22

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता नविकरण सम्वन्धी सूचना

2020-10-20

View More

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति सम्वन्धमा ।

2020-9-24

View More


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088