गुनासो सम्वन्धी सूचना ।

2021-01-20

View More

ट्रेड युनियन नियमावली संसोधन सम्वन्धमा ।

2021-02-07

View More

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र हेरफेर सम्वन्धमा ।

2021-02-01

View More

गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रम स्विकृतिकाे लागि अन्तरवार्तामा उपस्थित हुने सम्वन्धी सूचना ।

2020-01-10

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता नविकरण सम्वन्धी सूचना

2020-12-30

View More


Sanat K.C.
Sanat K.C.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
Prem Kumar Singh
Prem Kumar Singh
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Dipak K.C.
Dipak K.C.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117