HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety


घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

2023-02-14

View More

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचना

2023-02-08

View More

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ले सम्वन्धी सूचना ।

2023-01-30

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2023-01-01

View More

आशयपत्रदाताको संक्षिप्‍त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

2022-12-14

View More


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088