ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरण दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2023-09-05

View More

२०८० साउन १ गते देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक

2023-08-25

View More

श्रम सम्वन्धी कानूनको पालना सम्वन्धी सूचना।

2023-08-09

View More

अनलाइन मार्फत सेवा दिन सम्बन्धी सूचना ।

2023-08-08

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2023-07-03

View More


Arjun Prasad Bhattarai
Arjun Prasad Bhattarai
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Bipin Rajbhandari
Bipin Rajbhandari
DDG
info@dolos.gov.np
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Sita Dawadi
Sita Dawadi
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088