ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2022-03-11

View More

श्रम ऐन, २०७४। श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

2022-02-21

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता नविकरण सम्वन्धी सूचना

2022-02-14

View More

Invitation for Sealed Quotation

2022-02-14

View More

Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13)

2022-01-27

View More


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088