अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचना

2023-02-08

View More

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ले सम्वन्धी सूचना ।

2023-01-30

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2023-01-01

View More

आशयपत्रदाताको संक्षिप्‍त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

2022-12-14

View More

Request for Expression of Interest

2022-11-07

View More


Arjun Prasad Bhattarai
Arjun Prasad Bhattarai
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Bipin Rajbhandari
Bipin Rajbhandari
DDG
info@dolos.gov.np
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Sita Dawadi
Sita Dawadi
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088