ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2022-09-15

View More

ट्रेड यूनियन संघ/ मगासंघ दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2022-08-05

View More

यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति

2022-07-28

View More

मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा

2022-07-26

View More

ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2022-06-07

View More


Arjun Prasad Bhattarai
Arjun Prasad Bhattarai
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Bipin Rajbhandari
Bipin Rajbhandari
DDG
info@dolos.gov.np
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Sita Dawadi
Sita Dawadi
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088