HacklinkHacklink Alhacklink nedir

medyum

medyum

medyum

Department of Labour and Occupational Safety


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट ईजाजत लिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

2022-03-29

View More

Invitation for Sealed Quotation for procurement of Supply and Delivery of IT Products.

2022-03-14

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2022-03-14

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2022-03-11

View More

श्रम ऐन, २०७४। श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

2022-02-21

View More


Naresh Raj Kharel
Naresh Raj Kharel
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Rajan Poudel
Rajan Poudel
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088