Showing 1-20 of 24 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersपरीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फारामDownload
2policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
3policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
4regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
5actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
6actsबोनस ऐन, २०३०Download
7actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
8directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
9directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
10directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
11journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
12othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
13othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
14othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
15othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
16othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
17policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
18regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
19regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
20regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088