Showing 1-20 of 21 items.
#TypeTitleDownload
  
1regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
2othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
3regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
4othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
5journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
6othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
7directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
8regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
9actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
10policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
11regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
12regulationबोनस नियमावलीDownload
13actsबोनस ऐन, २०३०Download
14regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
15actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
16othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
17directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
18directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
19othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
20actsश्रम ऐन, २०४८Download


Sanat K.C.
Sanat K.C.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
Prem Kumar Singh
Prem Kumar Singh
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Dipak K.C.
Dipak K.C.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117