News:
ट्रेड यूनियन संघ/ मगासंघ दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना । यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 1-20 of 24 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersपरीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फारामDownload
2policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
3policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
4regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
5othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
6regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
7othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
8journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
9othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
10directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
11regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
12actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
13policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
14regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
15regulationबोनस नियमावलीDownload
16actsबोनस ऐन, २०३०Download
17regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
18actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
19othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
20directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download


Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790194
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088