Showing 1-20 of 21 items.
#TypeTitleDownload
  
1regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
2othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
3regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
4journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
5regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
6regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
7regulationबोनस नियमावलीDownload
8regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
9directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
10actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
11actsबोनस ऐन, २०३०Download
12actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
13policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
14directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
15directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
16othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
17othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
18othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
19othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
20actsश्रम ऐन, २०४८Download


































Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Debendra Karki
Debendra Karki
Director/Information Officer/Grievance Handling Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117