Showing 1-20 of 23 items.
#TypeTitleDownload
  
1policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
2policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
3regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
4othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
5regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
6journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
7regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
8regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
9regulationबोनस नियमावलीDownload
10regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
11directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
12actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
13actsबोनस ऐन, २०३०Download
14actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
15policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
16directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
17directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
18othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
19othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
20othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload


Umakanta Acharya
Umakanta Acharya
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 9851316152
.
.
Deputy Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790194
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Jiwan Kumar Rai
Jiwan Kumar Rai
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088