Showing 1-20 of 25 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersश्रम अडिट प्रतिवेदन फारामDownload
2othersपरीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फारामDownload
3policyश्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक)Download
4policyचिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक Download
5regulationट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७Download
6othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
7regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
8journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
9regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
10regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
11regulationबोनस नियमावलीDownload
12regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
13directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
14actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
15actsबोनस ऐन, २०३०Download
16actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
17policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
18directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
19directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
20othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088